Szczeliwa plecione są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami dławnic pomp i armatur przemysłowych. Łatwość ich stosowania, uniwersalność, trwałość oraz relatywnie niska cena powodują, mimo rosnącej liczby rozwiązań alternatywnych, stałe zainteresowanie użytkowników tym typem uszczelnień. Wprowadzenie osiągnięć inżynierii materiałowej, nowych materiałów oraz wciąż bardziej wyspecjalizowanych kompozycji materiałowych i konstrukcyjnych pozwalają przy zachowaniu prawidłowego montażu i eksploatacji uzyskiwać coraz lepsze i trwalsze uszczelnienia.

szczeliwo grafitowe 605

Szczeliwa grafitowe

Szczeliwa grafitowe ze względu na zastosowanie grafitu ekspandowanego charakteryzują się odpornością termiczną w zakresie od -200°C do 450°C w środowisku powietrza i do 550°C w środowisku pary. Szczeliwa są bardzo odporne chemicznie i charakteryzują się dobrym poślizgiem i przewodnictwem cieplnym.

 

Oznaczenia szczeliw grafitowych wg producentów:

Temac: 6100, 6200

Gambit: 605, 6051

Polonit: Grafitex, Sirpak

Europolit: EGW, EGZ

Spetech: SGR 800 C, SGR 800 R

608

Szczeliwa PTFE (teflonowe)

Szczeliwa wykonane z PTFE (Teflon) są szczeliwami odpornymi na większość związków chemiczny. Maksymalna temperatura pracy to 280°C. Szczeliwa PTFE  impregnuje się smarem silikonowym i grafitem.

 

Oznaczenia szczeliw PTFE wg producentów:

Temac: 5100, 5110, 5200, 5300, 5400, 5410

Gambit: 608, 6088 Gamflon G4, 6085, 6084, 6081(białe), 6080(białe), 6086 ZEBRA

Polonit: Polonit PTFE

Europolit: EPG, EPB, EPB/O, EPA/R, EPA/Z

Spetech: SPT 554 OX, SGF 770, SGF 770

szczeliwo 621

Szczeliwa bawełniane

Szczeliwa bawełniane wykonane są z włókien naturalnych. Charakteryzują się miękkością, zapewniającą dobre ułożenie w miejscu uszczelenia. Odporność temperaturowa to 120°C. Dla poprawy właściwości szczeliwa bawełniane impregnuje się smarem, grafitem, PTFE.

 

Oznaczenia szczeliw bawełnianych wg producentów:

Temac: 1110, 1130, 1140

Gambit: 611, 621, 641

Polonit: Mediotex T, Mediotex G, Koflon

Europolit: EBG, EBŁ, EBP