PTFE Teflon

PTFE (Teflon)

PTFE est półkrystalicznym fluoropolimerem o niezwykle wysokiej odporności na chemikalia, jak również odporności termicznej (-200 to +260°C, chwilowo do 300°C). Dodatkowo ten termoplastyczny materiał posiada znakomite właściwości ślizgowe i nieprzywierającą powierzchnię i najlepsze właściwości izolacyjne. Te właściwości kontrastują jednakże z niską wytrzymałością mechaniczną i wysokim ciężarem właściwym – w porównaniu do innych tworzyw. W celu polepszenia właściwości mechanicznych PTFE może być wzmacniany dodatkami takimi jak włókno szklane, węgiel i brąz. Ze względu na swoją strukturę, materiał produkowany jest jako półwyrób metodą prasowania a następnie cięty / obrabiany do elementu gotowego.

Właściwości:

 • wyjątkowo wysoka odporność na chemikalia,
 • bardzo dobra odporność termiczna (-200-+260°C, krótkookresowo do 300°C),
 • bardzo niski współczynnik tarcia (tarcie statyczne = tarcie ślizgowe),
 • ekstremalnie niskie naprężenie powierzchniowe (praktycznie brak przywierania do PTFE -> trudny do przyczepienia czy do spawania),
 • wysoki współczynnik wydłużalności termicznej,
 • względnie niska wytrzymałość / sztywność,niska stała dielektryczna,
 • niepalny
poliamid

Poliamid (PA)

PTFE est półkrystalicznym fluoropolimerem o niezwykle wysokiej odporności na chemikalia, jak również odporności termicznej (-200 to +260°C, chwilowo do 300°C). Dodatkowo ten termoplastyczny materiał posiada znakomite właściwości ślizgowe i nieprzywierającą powierzchnię i najlepsze właściwości izolacyjne. Te właściwości kontrastują jednakże z niską wytrzymałością mechaniczną i wysokim ciężarem właściwym – w porównaniu do innych tworzyw. W celu polepszenia właściwości mechanicznych PTFE może być wzmacniany dodatkami takimi jak włókno szklane, węgiel i brąz. Ze względu na swoją strukturę, materiał produkowany jest jako półwyrób metodą prasowania a następnie cięty / obrabiany do elementu gotowego.

Właściwości:

 • wyjątkowo wysoka odporność na chemikalia,
 • bardzo dobra odporność termiczna (-200-+260°C, krótkookresowo do 300°C),
 • bardzo niski współczynnik tarcia (tarcie statyczne = tarcie ślizgowe),
 • ekstremalnie niskie naprężenie powierzchniowe (praktycznie brak przywierania do PTFE -> trudny do przyczepienia czy do spawania),
 • wysoki współczynnik wydłużalności termicznej,
 • względnie niska wytrzymałość / sztywność,niska stała dielektryczna,
 • niepalny
polietylen

Polietylen (PE)

Polietyleny należą do miękkich i elastycznych termoplastów. Są to tworzywa częściowo krystaliczne, różniące się ciężarem cząsteczkowym, krystalicznością i strukturą.
Polietylen w postaci półwyrobów (płyty, wałki, rury) występuje w trzech podstawowych odmianach: PE 300, PE 500, PE 1000, różniących się między sobą przede wszystkim właściwościami mechanicznymi. Dla znaczącego obniżenia ceny na rynku gotowych półwyrobów wprowadzono także zanieczyszczone odmiany polietylenu PE 1000 i PE 500,zwane regeneratami. Regeneraty te składają się w około 40% z tzw. przemiału (np.: polietylen przetworzony wcześniej i zmielony).
Polietylen, ze względu na swe liczne zalety: chemiczne, mechaniczne, plastyczne, termiczne i inne, znalazł szerokie zastosowanie w dzisiejszym, nowoczesym przemyśle maszynowym. Jego bardzo dobre właściwości skrawające sprawiają, że wykonuje się z niego szereg różnorodnych części maszyn, pracujacych przede wszystkim w przemyśle rozlewniczym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i motoryzacyjnym.

Właściwości:

 • niski współczynnik tarcia,
 • dobre właściwości samosmarowne,
 • wysoka odporność na ścieranie i zużycie,
 • wysoka odporność mechaniczna,
 • wysoka odporność na wszelkie media agresywne (roztwory soli, kwasów, ługów, alkoholi i benzyny),
 • poniżej 60° C nie rozpuszcza się w żadnym z rozpuszczalników organicznych,
 • duża stabilność wymiarowa,
 • ogranicza hałas,
 • dobre właściwości elektroizolacyjne,
 • może być wzbogacony o cechy elektrostatyczne,
 • znikoma chłonność wilgoci,
 • dopuszczony do kontaktu z żywnością ( atest PZH )
polipropylen

Polipropylen (PP)

Polipropylen jest częściowo krystalicznym tworzywem termoplastycznym o dużej sztywności, niskiej gęstości (ok. 0,9 g/cm3) oraz bardzo dobrej odporności chemicznej.
Dzięki doskonałym właściwościom wynikającym z chemicznej budowy polimeru, polipropylen szybko ugruntował swoją niezwykle wysoką pozycję rynkową i należy do tworzyw charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu produkcji i sprzedaży.

Polipropylen charakteryzuje się:

 • wysoką wytrzymałością i sztywnością (wyższą od PE dla temperatur dodatnich),
 • wysoką temperatura topnienia fazy krystalicznej (górna temperatura pracy wynosi 100°C),
 • wysoką twardością (wyższą od PE),
 • wysoką odpornością chemiczną również na działanie rozpuszczalników,
 • wysoką odpornością na korozję,
 • bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi,
 • wysoką trwałością/żywotnością,
 • niską gęstością,
 • znacznym spadkiem wytrzymałości w temperaturze bliskiej 0°C – tworzywo staje się kruche i podatne na obciążenia udarowe,
 • słabymi właściwościami ślizgowymi i stosunkowo wysokim zużyciem ciernym,
 • brakiem odporności na promieniowanie UV postaci podstawowej.

Zastosowanie:

 • w branży chemicznej,
 • wentylacyjne w laboratoriach oraz pomieszczeniach produkcyjnych,
 • pojemniki na żywność (termoformowanie),
 • przekładki do sterylizatorów (modyfikacja z dodatkiem talku),
 • dzięki wysokiej twardości płyty stosowane są pod wykrojniki np. w branży skórzanej, poligraficznej
polimer POM

Polimer POM

Kopolimer poliacetalu POM-C – jest termoplastem z grupy tworzyw półkrystalicznych o wysokim stopniu krystaliczności. Cecha ta przy dużej twardości i gładkości powierzchni polimeru daje możliwość wykonywania z tego tworzywa elementów narażonych na duże zużycie cierne. Polimer ten stanowi bardzo dobrą kombinację wytrzymałości, sztywności oraz ciągliwość. Duży udział fazy krystalicznej sprawia, iż tworzywo to zachowuje wyższą od wielu innych termoplastów sztywność i wytrzymałość w zakresie temperatur od +50°C do +120°C. Półprodukty z POM produkowane są metoda ekstruzji oraz kalandrowania.

Cechy charakteryzujące POM-C:

 • bardzo dobra udarność w niskich temperaturach sięgających do -40°C,
 • wysoka zdolność zachowania kształtu w zakresie podwyższonych temperatur,
 • praktycznie nie występujące pęknięcia naprężeniowe,
 • duża twardość oraz sztywność,
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa oraz sprężystość,
 • duża odporność na pełzanie (przewyższa poliamidy),
 • dobre właściwości ślizgowe przy dużej odporności na zużycie cierne, również w,
 • warunkach tarcia suchego zużycie cierne jest niewielkie,
 • mniejsza od wszystkich poliamidów absorpcja wilgoci i większa stabilność, wymiarowa elementów wykonanych z tego polimeru,
 • duża zdolność powracania do pierwotnego kształtu,
 • wysokiej jakości, połyskliwa powierzchnia elementów po obróbce skrawającej,
 • dobra odporność na hydrolizę oraz odporność chemiczna na działanie np. rozcieńczalników, paliw płynnych, mocnych zasad, estrów, eterów,
 • brak odporności chemicznej w kontaktach z produktami zawierającymi więcej niż 15% alkoholu,
 • słabsza odporność chemiczna w kontakcie z kwasami o pH<4,
 • tworzywo spełnia wymagania EU oraz FDA dotyczące kontaktu z żywnością

Zastosowanie POM-C:
Dzięki swoim zaletom POM-C jest wykorzystywany do wytwarzania precyzyjnych elementów o wąskich tolerancjach wymiarowych, elementów pracujących ciernie i narażonych na szybkie zużycie. Polimer znalazł szerokie zastosowania w branżach: budowy maszyn, motoryzacyjnej, elektrycznej, meblarskiej, spożywczej, chemicznej, tekstylnej, skórzanej, technice medycznej oraz precyzyjnej. Coraz częściej tworzywo stosowane jest jako zamiennik dla metali i duroplastów.

Pozostałe tworzywa sztuczne

 • ABS,
 • Polistyren PS,
 • Polichlorek wintylu PCW,
 • PET,
 • PVDF,
 • PEEK,
 • PC,
 • PSU,
 • PES,
 • PEI